sobota, 11 grudnia 2010

Bank Gospodarstwa Krajowego

Już od 7 czerwca 2010 roku obowiązuje w Polsce nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. 2010 nr 76 poz. 493), która właściwie została wymuszona przez wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Nowelizacja wprowadza do ustawy zasady uzyskiwania premii kompensacyjnych na remonty starych kamienic objętych w przeszłości czynszem regulowanym.

Za pomocą tej premii państwo polskie zamierza zrekompensować właścicielom kamienic straty, które ponieśli w okresie funkcjonowania czynszu regulowanego. Obowiązujące wtedy przepisy nie były demokratyczne, bo pomijając już to, że nie pozwalały właścicielom nieruchomości mieszkalnych otrzymywać za wynajem swojej prywatnej własności jakichkolwiek zysków, uniemożliwiały także dokonywanie remontów budynków, które zamieniały się w ruiny.

Muszę jednak stwierdzić, że zamiary i chęci państwa odnośnie wypłaty tej rekompensaty są dość umiarkowane. Rząd zlecił wypłacanie premii Bankowi Gospodarstwa Krajowego (BGK), a właściwie jego Departamentowi Usług Agencyjnych, który prowadzi dosyć zagmatwaną grę, ale jej intencje są jasne – maksymalnie zaniżyć wysokość wypłacanej rekompensaty. Pracownicy BGK używają różnych wybiegów, żądając na przykład nie istniejących dokumentów, o których nie wspomina ustawa i wyłączając poszczególne lokale z podstawy naliczania premii, bo premia uzależniona jest od ilości metrów kwadratowych, na których obowiązywał czynsz regulowany. Powszechnie przecież wiadomo, że w okresie objętym rządami ustawy o najmie lokali mieszkalnych, za który przysługuje rekompensata, innych czynszów być nie mogło.

Gdy przebrnęliśmy przez cała, żmudną procedurę, po wykluczeniu przez BGK, części lokali pracownicy Banku przysłali wreszcie decyzję o przyznaniu premii. Zakończyliśmy remont kamienicy i chcielibyśmy wreszcie sprawę sfinalizować, bo wykonawcy czekają na obiecane wynagrodzenie. Pracownicy BGK nie są jednak pewni jakie mamy im przekazać dokumenty, żeby mogli premię wypłacić. Twierdzą, że nigdy jeszcze takiej premii nie wypłacali.
Wygląda na to, że Europejski Trybunał Praw Człowieka będzie miał jeszcze dużo pracy przy demokratyzacji polskiego prawa.

17 komentarzy:

 1. Witam, nie rozumiem .
  "bo wykonawcy czekają na obiecane wynagrodzenie"

  Muszą wystawić faktury Vat za usługi i sprzedawcy za zakupione materiały. No chyba, że faktury wystawili z odroczonym terminem płatności np. przelew to czekają. Bank sprawdzi czy prace wskazane we wniosku zostały wykonane.


  w art. 19 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

  "4. W przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 4, BGK przekazuje premię kompensacyjną inwestorowi po poniesieniu przez niego wydatków na realizację przedsięwzięcia lub remontu zgodnie z zakresem rzeczowym, o którym mowa w art. 15 ust. 4, w wysokości nie niższej niż wysokość przyznanej premii kompensacyjnej.

  5. Wysokość wydatków na cele określone w ust. 4 ustala się na podstawie faktur w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.";

  OdpowiedzUsuń
 2. Ano właśnie chodzi o ten ustęp 5 w art.19, z jakim VAT-em faktury mamy przyjąć, żeby nie stracić premii? Budynek jest w rejestrze zabytków i być może VAT będzie zerowy, czekamy na opinię ministerstwa finansów.
  Poza tym jest jeszcze jedna kwestia - BGK chce udokumentowania i poświadczenia kosztów przez jakikolwiek bank, tymczasem połowę należności już wypłaciliśmy wykonawcy gotówką.

  OdpowiedzUsuń
 3. Uważam, że prace przy zabytkach po zezwoleniu i pod nadzorem konserwatora zabytku podlegają zwolnieniu od podatku Vat. Chyba, że prace unowocześniają budynek przystosowując go do innych celów to podlegają Vat. Znalazłem coś takiego http://www.podatki.biz/artykuly/14_10435.htm

  Nie mniej interesuje mnie sprawa dokumentowania kosztów zapłaty za usługi przelewem bankowym.

  Przecież nic w ustawach i rozporządzeniu nie piszą o przelewach, by zapłata za fakturę Vat była w formie przelewu bankowego, a zapłacona w ten sposób faktura była fakturą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

  A co ze zakupionym w sklepie towarem? musi być też zapłacony przelewem lub karta kredytową i to z dużym limitem na takiej karcie.

  Ciekawe, proszę o napisanie co z tego wyszło.

  OdpowiedzUsuń
 4. W sprawie dokumentacji poniesionych kosztów BGK powołuje się na swój własny regulamin, który widnieje na oficjalnej stronie banku.

  OdpowiedzUsuń
 5. Tak, ale w nim nic nie pisze o przelewach tylko:
  1) otrzymaniu od inwestora zawiadomienia o spełnieniu warunków wypłaty premii;
  2) poniesieniu przez inwestora wydatków na realizację przedsięwzięcia lub remontu zgodnie z zakresem rzeczowym, o którym mowa we wniosku w wysokości nie niższej niż wysokość przyznanej premii kompensacyjnej (środki własne) – potwierdzonych odpowiednimi dokumentami;
  Jest też umieszczone na stronie zawiadomienie o spełnieniu warunków, a w nim:
  oświadczam/y*, Ŝe poniosłem/ponieśliśmy* wydatki na realizację przedsięwzięcia
  remotnowego/remontu* zgodnie z zakresem rzeczowym, określonym przeze mnie/przez nas* we
  wniosku, w wysokości nie niŜszej niŜ wartość przyznanej premii kompensacyjnej.
  Wysokość poniesionych wydatków w kwocie…………………zł potwierdzam/y* załączonymi
  fakturami w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.
  Kwotę przysługującej premii kompensacyjnej proszę przekazać na mój/nasz* rachunek numer:

  OdpowiedzUsuń
 6. Witam, jak się toczy sprawa: "BGK chce udokumentowania i poświadczenia kosztów przez jakikolwiek bank, tymczasem połowę należności już wypłaciliśmy wykonawcy gotówką" . Coś więcej wiadomo. Wymagają przelewów, czy wystarczy im faktura VAT + ew. dokument od wykonawcy, że zapłacono?

  OdpowiedzUsuń
 7. Wygląda na to, że wystarczy faktura, przyjęli i powiedzieli, że jest ok. czekamy na pieniądze. Mają przyjść 8 lutego.

  OdpowiedzUsuń
 8. Ciekawy blog. Interesujące mnie problemy. Pisz więcej i częściej.

  OdpowiedzUsuń
 9. Witam.. wypłacili? Ja jestem w trakcie remontu, w kwietniu chciałbym skończyć (oczywiście mam już pozytywną decyzję o przyznaniu)

  OdpowiedzUsuń
 10. Owszem, po przeprowadzeniu lustracji przez inspektora budowlanego - zapłacili wszystko zgodnie z decyzją. Pani E. M., która prowadziła NASZĄ SPRAWĘ, twierdzi, że jesteśmy pierwsi w kraju.

  OdpowiedzUsuń
 11. Napiszcie w jakim mieście, jakie kamienice wyremontowaliście z tych środków. Ja mam w Łodzi ul. Zielona 3 i zaczynam zbieranie dokumentów. W tych urzędach to zabardzo nie wiedzą gdzie mają szukać swoich decyzji.

  OdpowiedzUsuń
 12. Grudziądz, koszt remontu około 250,000 zł. Przyznana premia kompensacyjna 185,000 zł, Kamienica w trakcie remontu. Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
 13. Bydgoszcz, remont - 170 tys., premia - 95 tys. przyznana i wypłacona.

  OdpowiedzUsuń
 14. Mam pytanie odnośnie "dokumenty uwierzytelniające, zawarte we wniosku inwestora, informacje o lokalach kwaterunkowych, ich powierzchni użytkowej i okresach, w jakich ich wynajem podlegał ograniczeniom, o których mowa w art. 2 pkt 13 ustawy, w zakresie w jakim wymagane są do obliczenia wysokości premii kompensacyjnej (kredyt), zgodnie z art. 11 i 11a ustawy"
  Gdzie udało Wam się je zdobyć, bo w moim mieście w urzędzie miejskim każdy wydział ma swój pomysł na taki dokument i boję się, że narobią mi problemów. ?

  OdpowiedzUsuń
 15. U nas decyzje o przydziale lokali przekazywane były z pokolenia na pokolenie. Miałem jedną kserokopie bez oryginału.
  Dodatkowo dołączyłem: Dokument o aktualnej i co ważne prawdziwej powierzchni lokali wykonaną przez uprawnionego rzeczoznawce majątkowego. Powierzchnia na decyzja była mocno zaniżona, podawana bez łazienek, przedpokoi, komórek, a i powierzchnia pokoi na decyzjach też się nie zgadzała.
  Moje oświadczenie, że powierzchnia tych lokali nie była zmieniana.
  Zaświadczenie z urzędu meldunkowego o okresach przebywania od-do danych osób w tych lokalach.
  Oświadczenie najemcy że kserokopia decyzji o przydziale lokalu jest prawdziwa.
  Czy Wasza kamienica była administrowana przez zrzeszenie, stowarzyszenie, być może w ich archiwach znajdują się jakieś dokumenty o twoich lokatorach.

  OdpowiedzUsuń
 16. Witam, komuś się udało uzyskać wypłatę. Ja złożyłem już wniosek o wypłatę, 20 dni roboczych minie za 4 dni a tu nadal nic. Nie było kontroli jeszcze nawet.

  OdpowiedzUsuń
 17. Do wypowiedzi z 24marca. U mnie były przydziały (szczęśliwie zachowały się u mnie w dokumentacji a i urząd coś tam miał), zwróciłem się do urzędu miasta o wydanie zaświadczeń na podstawie tych decyzji i danych z urzędu meldunkowego (załatwili to wewnętrznie)

  OdpowiedzUsuń