czwartek, 22 czerwca 2017

Nikt o tym w Bydgoszczy nie napisze
Nikt nie opowie o tym w bydgoskim radiu i nikt nie wskaże tego w naszej regionalnej telewizji, chociaż ktoś powinien taki temat poruszyć. Przecież oficjalnie to my wszyscy – mieszkańcy Bydgoszczy, najemcy, dzierżawcy, właściciele nieruchomości, przedsiębiorcy, itd. finansujemy w części lokalne media, więc powinny one być niezależne. Jednak przyjmuje się że ich sponsorem jest pan prezydent, który może komuś dofinansowanie przyznać lub nie. Nikt przecież nie mówi ani nie pisze źle o swoim sponsorze, bo nawet jeśli popełnia on błędy na pewno nie chce, żeby o tym mówiono. Wszystkie bydgoskie gazety i inne media w naszym mieście stanowią więc część systemu naczyń połączonych i uzależnionych od finansów.

Inną częścią tego samego sytemu poza mediami jest Administracja Domów Miejskich (ADM), o której również nie można mówić źle, bo pan prezydent powierzył jej zarządzanie całym gminnym zasobem mieszkaniowym. Zarządzanie nieruchomościami to dość prosta sprawa, zajmuje się tym w naszym mieście wiele firm, jednak ADM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością robi to  jednak w sposób urągający przyjętym ogólnie standardom. Toleruje niedbalstwo wykonawców i komplikuje proste sprawy.

Skoro nikt o tym nie mówi i sprawy nie nagłaśnia, być może pan prezydent nie wie, że powierzył zasób mieszkaniowy najdroższemu i nienajlepszemu zarządcy w Bydgoszczy. Najlepszym dowodem niezaradności ADM jest to jak gwałtownie rozkwitają nieruchomości wspólnot mieszkaniowych po wyrwaniu się spod ich kurateli. Dla tych wspólnot nagle wszystko staje się proste i możliwe do wykonania. Okazuje się, że członkowie tych wspólnot płacą stawki o połowę mniejsze niż czynsze w ADM-mie, a i tak na wszystkie potrzeby im wystarcza. Pomińmy jednak wykonywanie remontów i napraw, które nie zlecane przez ADM nagle stają się dla wspólnoty tanie i solidne, przyjrzyjmy się tylko sprzątaniu.


Czynnikiem, który najbardziej wyróżnia  nieruchomości zarządzane przez ADM od innych i tworzy z nich wyspy niechlujstwa i niedbalstwa jest właśnie sprzątanie. Zwłaszcza utrzymanie terenów zewnętrznych i zielonych. Już patrząc na nieruchomości zarządzane przez tą firmę po raz pierwszy łatwo zgadnąć, że jest zarządzana właśnie przez ADM. Wyraźnie odstają one od nieruchomości zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz innych zarządców. Są jak brzydkie krosty na gładkiej skórze.